ZŠ a MŠ, Lovčice

Erasmus+

Projekt ve školním roce 2016/2017

KA1: Šance pro naši malotřídní školu – vyučování v angličtině a projektová spolupráce se školami v EU

V rámci tohoto projektu se 2 učitelky zúčastnily kurzu anglického jazyka ve skotském Edinburghu. Své znalosti využijí pro aplikaci metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) v předmětech typu výchova.

Jeden vyučující se zúčastnil kurzu projektového řízení. Naší snahou je stát se školou aktivně se účastnící projektů mezinárodní spolupráce.

Zde naleznete dodatky ŠVP vytvořené jako výstupy projektu:

Plán internacionalizace: definuje obecné cíle školy v oblasti posilování mezinárodního rozměru výuky.

EMO – Evropská a mezinárodní orientace: popisuje jednotlivé činnosti posilující mezinárodní rozměr výuky, vymezuje jejich obsah, očekávané výstupy a propojení s jednotlivými předměty.

CLIL: popisuje způsob a rozsah nasazení metody CLIL v předmětech typu výchova. Zjednodušeně lze říci, že nám jde o to, dostat výuku angličtiny i do výtvarné, pracovní a tělesné výchovy.

Dodatek 6 Plán internacionalizace

Dodatek 7 EMO

Dodatek 8 CLIL