Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM
ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на
навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Mgr. Denisa Dušíková
oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního
vzdělávání pro školní rok 2022/23.
повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону №
67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Termín zápisu / Дата та час запису: 27. 6. 2022

Místo zápisu / Місце запису: ZŠ a MŠ, Lovčice, okres Hodonín, příspěvková organizace/ Ловчицька школа