12.5.2020 Úkoly

Vážení rodiče, dne 15. 5 v 16:00 se koná ve škole rodičovská schůze, kde Vám budou podány informace ohledně nástupu Vašich dětí do školy. Zde také dostanete dotazník k vyplnění, zda budete posílat žáka do školy nebo ne. Dále bych Vás poprosila prostřednictvím této schůze, aby mi rodiče, kteří již vědí, že dítě do školy nepošlou, přinesli všechny pracovní sešity, sešity, pracovní listy, písanky a výtvarné práce ke zkontrolování. Rodiče, kteří budou posílat své děti do školy mi prosím přineste výtvarné práce, písanku č. 5, pracovní sešit matematiky 2. díl a pracovní listy. Práce z VV bych chtěla dětem ve třídě vystavit. Pokud nemáte všechny práce, nic se neděje. Rozumím i tomu, když necháte mamince obrázek kytičky a nebudete ho nosit do školy.

Pod úkoly jsem vystavila krásný obrázek od Valerie. Myslím si , že maminku určitě potěšil.

Ma

Nauč se násobky 5 zpaměti: 0, 5, 10, 15…..50

Kdo chce, může si násobky procvičit zde v odkaze. Po otevření zvolte hru Učíme se násobky čísla 5 (obrázek kočičky)
https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-5

Pracovní sešit 2. díl str. 15 cv. 4 – doplň příklady i tabulku

Pracovní sešit 3. díl str. 14 cv. 1

Návod: V první pavučině dokresli správně chybějící šipku (pozor na správný směr a barvu.) Ve třetí pavučině je zapsáno jen jedno číslo a pod pavučinou je podmínka – nejmenší číslo je 5. (rada z učebnice – Toto číslo nemůže být hodnota šipky, ale hodnota v kolečku, do kterého šipka směřuje)

Čj

Učebnice str. 86 – Dnes nás čeká výslovnost a psaní párových souhlásek. Nejprve si přečti poučku v červené bublince, kterou Vám vysvětluje kouzelník.

Potom si přečti úvodní text str. 86 nahoře – Domácí úkol a doplňuj vynechaná písmena – jako první je: chaloupky – říkej: slyším p a protože si řeknu hodně chaloupek píši p a tak pokračujte dál.

Učebnice str. 86 cv. 1 do sešitu

Prv

Pracovní sešit str. 52 – nauč se zpaměti dny v týdnu.

Kytička od Valerie pro maminku