14.4.2020 Úkoly

Vítám Vás po velikonočních prázdninách. Doufám, že jste si je pořádně užili a odpočinuli jste si. Děkuji Týnce za zaslání malé ukázky toho, jak si doma užila Velikonoce. S maminkou jste upekly krásného beránka a vyrobily roztomilé zajíčky. Děkuji dále Týnce, Tomáškovi, Filípkovi a Nellince za zaslání originálních kraslic. Určitě Vám daly velkou práci a zaslouží si jedničku. A protože mi sem posíláte své obrázky, tak i já jsem Vám dolů vyvěsila mého beránka s vajíčky, které jsem s holkami doma vyráběla. A nyní už k úlohám.

Ma

Pracovní sešit 2. díl str. 11 cv. 2. Počítej jen tabulku – násob pouze dvojkou a trojkou (2 sloupce). Pokud si nebudete vědět rady, napište mi mail a pošlu Vám video návod.

Nauč se násobky 4 zpaměti: 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.

Procvič si násobky 4 zde: Po rozkliknutí vyber Učíme se násobky 4 (jsou tam 2 cvičení, udělej obě)
https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-4

Čj

Opakuj poučku: Co jsou podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, číslovky.

Pracovní sešit str. 31 cv. 3. Mezi slova, u nichž již umíte určit slovní druhy, se zatoulaly i jiné slovní druhy. Tato slova nevybarvujte: pátý, dvě, krá, sedm, cililink, bim, bú, stokrát, tato, ty, já, to, ta, ten, mňau, my, vy, on, au. Můžete je ještě před vybarvováním najít a přeškrtnout pro lepší přehlednost.

Prv

Pročtěte si dobré rady z učebnice zde:

Pracovní sešit str. 45

Velikonoční tvoření od Týnky

Kraslice Týnky

Kraslice Nelly

Kraslice Tomáška

Kraslice Filípka

All-focus

Můj a mých holek (Maruška, Vendulka) beránek 🙂 s vajíčky.