23.4. 2020

Dobrý den, posílám dnešní úlohy. Pod úlohami jsem vystavila práce z VV od Nelly, Týnky a Magdalénky. „Holky, jste šikulky a zasloužíte si jedničku.“ Dále je dole vystavené velikonoční vajíčko od Magdičky a práce z prvouky – ovoce od Magdičky. „Magdi, posílám Ti velkou pochvalu za práci navíc.“

Ma

Dnes se naučte již celou násobilku čísla 4 jako básničku: 1 x 4 = 4, 2 x 4 = 8,……10 x 4 =40.

Početníček str. 43 cv. 4

Pracovní sešit 3. díl str. 9 cv. 4 . Napiš počet hus a koz.

Čj

Skupiny bě, pě, vě – dejte pozor, slabiky čteme bje, pje, vje ale píšeme bě, pě, vě.

Učebnice str. 82 ústně – Přečti si příběh: Příhoda v jídelně. Přečti znovu slova se zvýrazněnými slabikami a oddůvodni si nahlas: Bětka – ve slově Bětka slyším bje ale napíši bě. A tak pokračuj nahlas dál.

Učebnice str. 82 cv. 2 do sešitu. Tabulku nedělej. Pouze doplň chybějící slabiky bě, pě, vě, dě, tě, ně.

Čtení

Čítanka str. 103 – číst.

Ot. 1. Ve kterých básních se píše o vajíčkách? 2. Jak se jmenuje báseň, ve které se hovoří o Aničce?

Psaní

Písanka str. 12

Práce Nelly – Den Země

Práce Týnky + názorná ukázka 🙂 – Den Země

Práce Magdalénky – Den Země

Velikonoční vajíčko od Magdalénky

Práce z prvouky – ovoce od Magdalénky