Angličtina, čtvrťáci a páťáci, 11. 5. – 15. 5.

Good morning girls. Good morning boys.

It’s Monday, 11 May 2020, and I’ve got some English for you.

First, let’s have some action. Pojďme dát rozcvičku, parádní song, boogie and blues, great beat. Hýbej se a zastav. Move and freeze. (Freeze (čti fríz) = zamrzni, zmrzni) Poslouchej, zpívej a hýbej se. Listen, sing and move. And freeze.


A great song. And I’ve got another chant for you. Mám tady pro vás další takový popěvek. Nechci to přivolávat, ale když už se člověk začne hýbat, tak kolikrát taky padá a má různé další nehody. Oh yes, we sometimes fall over and have little accidents. Well, listen to this chant.

No, a tady je text i s překladem.

I twisted my ankle Vyvrtnul jsem si kotník

Ow! What happened? I was lifting a heavy bag and I hurt my back! Au! Co se stalo? Zvedal jsem těžkou tašku a poranil jsem si záda.

Ow! What happened? I was changing a light bulb and I got an electric shock! Měnil jsem žárovku a dostal jsem elektrickou ránu.

Ow! What happened? I was slicing an onion and I cut my finger! Krájel jsem cibuli a řízl jsem se do prstu.

Ow! What happened? I was making some tea and I burned my hand! Dělal jsem čaj a opařil jsem si ruku.

Ow! What happened? I was climbing a ladder and I fell off and broke my leg! Lezl jsem na žebřík a spadl jsem a zlomil jsem si nohu.


Takže to asi bude chtít nějakou hru na procvičení. Try this game. Když na kartičce najedeš myší na černý puntík, tak tu větu uslyšíš i přečtenou.


No a je tady čas na zadání úkolu na tento týden. Je velice prostý. Popěvek se nauč říkat nazpaměť. Natoč se třeba na telefon, jak jej recituješ a video nahraj na Padlet nebo mi jej pošli mailem (lovcice.teacher@gmail.com) nebo na WhatsApp (777 292 796). Těším se.

Have a great time. Michal

Vytvořeno pomocí služby Padlet

And some games for you. These are five different games about the weather. Have fun playing them.


And Goldilocks and the three bears. Well done.

Vytvořeno pomocí služby Padlet

And these are your Vokis. Well done!

Anna, sixteen years old. 🙂

Sam’s skeleton

Agatha’s dog

Michael’s lion

Princess Julia

Frank