ZŠ a MŠ, Lovčice

Angličtina, čtvrťáci a páťáci, 20. 4. – 26. 4.

Hello girls, hello boys.

I’m not going to be your teacher this week. Please meet my friend Monstrous Moe. He’s a monster. But he’s your new teacher. I hope that you like him.

Click on the play button and listen to him.


Moe, what now?

Listen to the audio and drag it over the right picture. Poslechni si audio a přetáhni kartu na správný obrázek.

Good. And another game for you. Tahle je o zaměstnáních. Bude se ti hodit i pro poslechový příběh. Spoj název zaměstnání se správným obrázkem.


What’s next, Moe? Tell us what to do.

OK. It’s time for some listening. This one is about jobs. What about my family? Well. My dad is a monstrous police officer. My mum is a monstrous teacher. My brother is a monstrous fire fighter. My sister is a monstrous artist.

Dobrá, poslechněte si a přečtěte říkanku Off to work = Jdeme do práce (I’m off to school. = Valím do školy. / She is off to the hairdresser’s. = Jde k holičce. atd.)

Moe, what do we do next?

OK. So that was a game about jobs.


A task for you. Answer these two questions.

  1. When you are older, what do you want to be? Až budete starší, čím chcete být. A zkuste napsat i proč.
  2. What’s your mum’s job? What’s your dad’s job? What do they do?

Nějak takhle:

  1. I want to be an astronaut, because I can travel to the space and see other planets.
  2. My mum is a hairdresser. She cuts people’s hair. My dad is an IT expert. He programmes computers and applications.

Vytvořeno pomocí služby Padlet

A bacha! Tyhle otázky vám položím znovu, až se v pátek zase uvidíme! 🙂


Musím říci, že Moeovi se fakt líbily vaše odpovědi na poslech minulý týden. Was it a disaster? Byla to katastrofa? No way!

Our Padlet from last week:

Vytvořeno pomocí služby Padlet

Was it a disaster? No, way. It was great. Moe, souhlasíš? Do you agree?

See you, uč. Michal