Angličtina, páťáci, 19. 3. – 25. 3.

Hello girls, hello boys. How are you? I hope you’re all fine and happy. I also hope that you and your families are in good health.

Na tuhle porci angličtiny máte zase jeden týden. Pracujte proto spíš krátce, ale pravidelně.


First of all, I’ve got a test for you. Máte dvě možnosti, jak test udělat. Buď si jej vytiskněte a své odpovědi dopište přímo do testu, nebo jej netiskněte a své odpovědi napište na kousek papíru či do sešitu. Pište v tomto formátu: Číslo cvičení / číslo otázky – vaše odpověď. Např.: 3 / 2 sailing. Znamená, že ve třetím cvičení vkládáte do druhé věty slovo sailing.

Své odpovědi pak vyfoťte třeba na telefon a fotku mi pošlete na mail: lovcice.teacher@gmail.com


Unit 6, Detectives. Hi, let’s talk about detectives and thieves (zloději). Hey, there’s a thief in the town.

Go to page 53 in Učebnice. Listen and follow the thief on the map. Poslouchejte a sledujte útěk zloděje na mapě. Kudy utíká před spravedlností? Listening 2.14

Where does the thief go? Listening 2.15. Listen and repeat.

Good. Now open your Pracovní sešit on page 47. Do all exercises there. Pokud se Vám budou zdát některá slova pro místa ve městě neznámá, pomůže vám slovníček v Pracovním sešitě na straně 78.

If you’ve done that, you can relax. 🙂


It’s a mystery. Unit 6a.

V učebnici na stranách 54 a 55 naleznete napínavý detektivní příběh na pokračování. Je to vítězný příběh v soutěži. It’s the winner of a story competition. Enjoy it.

Nejdříve si přečtěte a poslechněte The Money Mystery by Casey Storm, Part 1 na straně 54. Read and listen. Listening 2.16, p. 54 Pak do sešitu udělejte cvičení 2 – True or false?

Teď si přečtěte a poslechněte druhou část příběhu, Part Two. Všimněte si, jak se slovesa v závorkách ve větách mění. Listening 2.17, p. 55

No a poslední úkol. Poslechněte si, jak příběh končí. Který z obrázků na straně 55 je správný? Whch of the pictures is the right one? Listening 2.18, p. 55


Zde jsou správné odpovědi ke cvičením z učebnice: https://docs.google.com/document/d/1RshEk_jPE55VR-z7Isxe2q2g1dDcVqhUIgUQphPvBEg/edit?usp=sharing

Pokud jste udělali nějakou chybku, nezapomeňte si ji opravit! Budu to kontrolovat. I’m going to check it. 🙂


Pracovní sešit. Now go to page 74 and read Unit 6 Present continuous. Přečtěte si o přítomném průběhovém čase. It’s easy. Pro jistotu jsem však natočil toto krátké video.

Now, it’s time to do pages 48 and 49 in Pracovní sešit. OK?

Tady máte pro kontrolu správné řešení:

https://docs.google.com/document/d/1NP7ALXZIYKmTjnSmzPx0icW-D5sf-xuuES-dDeGhtmc/edit?usp=sharing

Pokud jste udělali nějakou chybku, nezapomeňte si ji opravit! Budu to kontrolovat. I’m going to check it. 🙂


How about playing an online game? Check out this website.

https://www.gamestolearnenglish.com/


Nějak zapomínáte na komunikaci přes Padlet. Takže znovu 🙂

Vytvořeno pomocí služby Padlet