Angličtina, páťáci, od 12.3. do 18.3.

Hello, everyone! I hope you’re all having a whale of a time at home, doufám, že se máte přímo velrybácky skvěle. Hlásím se, abych Vám tu idylku trochu narušil. Ha!

Doděláme Unit 5. Níže naleznete video, v němž jeden talentovaný mladý herec ukazuje kousek gramatiky. Najdete zde také všechny poslechy, které budete potřebovat. So, let’s get down to work!


Grammar: object pronouns. Object pronouns = osobní zájmena v předmětném tvaru. To zní složitě, co? Sounds difficult, right? Well, watch this video.

Teď si otevřete pracovní sešit a přečtěte si Object pronouns na straně 74. Poté udělejte všechna cvičení na straně 44. Pozor! Ve cvičení 3 si budete muset vzpomenout také na Possessive adjectives, tedy přivlastňovací zájmena (můj, tvůj, jeho,…). Kdyby to byl problém, mrkněte v pracovním sešitě na stranu 71, vpravo nahoře máte Possessive adjectives.


Now listen to another episode of the Earth Explorer. Učebnice, p. 50, Earth Explorer, listening 2.10. Do exercises 1 and 2 on page 51.


Unit 5C, p. 51, Functions: Making suggestions. Přicházíme s nápady. Tohle je opakování.

Listen and repeat:


Unit 5C, p. 51, Fun Zone. Listen and complete the rap. Write in your exercise books.


Teď si otevřete pracovní sešity a udělejte celou stranu 46. Let’s revise.


Now I’ve got a question. What are you doing now? Are you having a good time? Please write on the Padlet below.

Vytvořeno pomocí služby Padlet