Badatelna


A je to tady, můžeme se radovat a taky tak trošku chlubit! V projektu Badatelna z IROP do 10. výzvy MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, financovaný z EU jsme došli do finále. Během tohoto roku se prostory nad kotelnou, kde se mimo jiné střídala třída školky, družiny, změnily k nepoznání. Inspirací nám byla stáž našeho učitele v podobně malé škole ve Finsku, kde mají žáci obrovské zázemí a podporu svého rozvoje a vzdělávání. Také se nám dostaly do rukou texty Domu zahraniční spolupráce týkající se European Future Classroom Lab. 

Vybavili jsme tedy tyto prostory tak, aby žáci zažili co nejvíce volnosti a dokázali svým předvídáním, stanovením hypotéz vyvozovat jednoduché přírodní zákony, poznávat svět také prostřednictvím informačních technologií, respektovat pravidla chování… apod. Jelikož součástí naší školy je zahrada s titulem Přírodní a ukázková zahrada, bude naše školní laboratoř Badatelna sloužit také ke sledování a zkoumání přírody. Nad vchodem do školky je instalována zelená střecha a díky ní bude z okna 

1. patra školy žákům volně přístupné pozorování. Tak budou moci probíhat  dlouhodobá fenologická pozorování, během nichž si žáci uvědomí, jak rostliny reagují na změny vnějších podmínek.

Je dobře, že se více akcí sešlo zároveň –  zřizovatel v rámci svých aktivit dal Badatelně novou fasádu a vyměnil okna a dveře, takže vznikl zbrusu nový dům!

A co všechno v naší Badatelně žáci najdou? Poté co došlo k vnitřním opravám třídy a sociálního zařízení, včetně nových podlah, osvětlení,  elektroinstalace i připojení na internet a vymalování zdí, bylo zakoupeno vybavení pro jazykovou učebnu – sluchátka, PC, jazyková laboratoř. Dále jsme pořídili interaktivní tabuli, variabilní nábytek – lavice, židle, stolky, pohovka a taburety,  skříně, mikroskop či vizualizér, podvodní fotoaparát, sady stavebnic pro výuku programování, domácí meteorologickou stanici, badatelská čidla….apod. 

Máme za sebou spoustu práce, byl to balík peněz – 1.300.000,- korun! Ale s předfinancováním nám pomohl zřizovatel a dotace byla 95%. Uznejte, že takovou šanci jsme nemohli promarnit. Slavnostní otevření se uskutečnilo v pátek 24. 9. a bylo opravdu slavnostní. Přišli žáci, jejich rodiče, bývalé kolegyně, zastupitelé, ředitelky z okolních malotřídek a samozřejmě zástupci MAS Kyjovské Slovácko v pohybu. Více na fotografiích.                  

Fotky z otevření:

https://photos.app.goo.gl/J5ktDXPhi34mGNwD8