Branný den

Všichni si přejeme, abychom mohli prožít život ve zdraví a v bezpečí. Nebezpečí však číhá všude kolem nás a je dobré být připraven na situace, kdy je zdraví či život člověka v ohrožení. Je dobré vědět, co v takové chvíli dělat. Proto jsme využili možnosti pozvat mezi nás tým profesionálních záchranářů, hasičů, policistů… zkrátka odborníků, z MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, kteří pro nás uspořádali branný den. Této akce se zároveň zúčastnily i děti ze škol v Nechvalíně a v Moravanech.

Na pěti stanovištích si děti prakticky vyzkoušely základy poskytování první pomoci, a zejména kardiopulmonární resuscitace, dozvěděly se o zásadách přežití ve volné přírodě, seznámily se s postupy evakuace v případě živelné pohromy. No a došlo i na střelbu ze vzduchovky. (Všem, kterým se podařilo zasáhnout plechovku, gratuluji!)

Tak si přejme, abychom nově nabyté dovednosti vůbec nemuseli použít!

Odkaz na MAS Kyjovské Slovácko v pohybu: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs

Fotky z akce: https://photos.app.goo.gl/CHsJ2NJvJ31D9mD88