Cesta s indiány za pokladem

Ve dnech 12. – 16. 7. 2021 se žáci 3. třídy zúčastnili školního kempu. Žáci se stali indiány, kteří v průběhu týdne sbírali peříčka na čelenku a korálky na náhrdelník. Skupinka indiánů, která měla nejvyšší počet peříček a korálek, dostala mapu k pokladu. Poslední den se na zahradě tento poklad hledal. 

Formou her si v matematice děti opakovali násobení a dělení, písemné násobení, slovní úlohy. V českém jazyku si žáci doplnili učivo základní skladební dvojice a slovní druhy.
Společně si žáci užili velmi pěkný týden.