Plán práce

Recyklace a tvorba.

 Děti z družiny se učí recyklovat materiály a nachází nové použití pro volně dostupné odpady a přírodniny. Hlavním cílem je, aby dokázaly samy postupně přicházet na nové nápady, jak využít materiály, které jinak končí v odpadcích anebo jsou všude kolem a nepovšimnuté. Otevíráme oči a tvoříme.

Ekologie.

Po celý čas v družině je dětem objasňován dopad nevhodné lidské činnosti na přírodu a je zdůrazňován pozitivní přístup k přírodě. Vlastním příkladem nejlépe.

Přátelství, tolerance a respekt.

Korekce nevhodného chování k druhým, stmelování kolektivu, pozitivní motivace.

Svátky a tradice.

Výroba předmětů s tematikou svátků- celoročně dle období.

Volná hra.

Dětem je umožněno volné tvoření vlastních her, rozvíjejících fantazii a pohyb. Dbáme především na to, aby se zapojovaly do hry i děti odstrkované a radíme, jak je do her zapojit.

Volná tvořivá činnost.

Dle libosti dětí tvorba s kinetickým pískem, plastelínou,  stavebnice, kreslení, omalovánky

Fantazie.

Podporujeme vlastní nápady-  divadla pro druhé, taneční chvilky, hudební chvilky.

Dialogy a konverzace.

Četba a poslech.

Společenské a společné hry.

Soutěže.

Pobyt v přírodě a na zahradě.