ZŠ a MŠ, Lovčice

KALENDÁŘ AKCÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO NEJBLIŽŠÍ DOBU

  • 1. března – od 9:00 hod. MASOPUSTNÍ OBCHŮZKA OBCÍ – dětem, prosíme, připravte kostým použitelný venku

  • 5. března – informační schůzka pro rodiče týkající se rekonstrukce školní zahrady

  • 6. března – výjezd do kina v Kyjově, představení Bob a Bobek, odjezd linkovým autobusem v 8:45 hod., návrat na oběd

  • 20. březnakonzultační den – více info. prostřednictvím nástěnky ve škole, nutno se osobně přihlásit

  • 1. dubna – u nás ve školce proběhne edukační program se Vzdělávacím střediskem Bílé Karpaty s názvem Jaké bude počasí

Dále:

  • V měsíci dubnu plánujeme hudební představení s paní Evou Rohleder (přesné datum bude upřesněno).

  • V měsíci květnu je v plánu návštěva Divadla Radost v Brně a oslava Dne matek (přesné datum a informace prostřednictvím nástěnky včas před akcemi).