Knihadýlko v MŠ

V pondělí 24.4. nás navštívila paní Irena Fenyklová se svým Knihadýlkem a zahrála dětem terapeutickou pohádku  ,,Ó,ó,ó vajíčko” o proměnách motýla. Příběh se odehrává na louce a jeho hlavním hrdinou je houseňák Pepík, kterému po vyklubání se z vajíčka sudičky předpověděly rozporuplný osud. On se ale zamiluje a putuje světem za svou láskou. Má dobré srdce, odvahu a odhodlání a cestou pomáhá těm, co to potřebují. Dobrými skutky se pomalu proměňuje, moudří a krásní. Děti byly z příběhu nadšené, seznámily se s některými druhy hmyzu, vyzkoušely si smysl pro rytmus. Po skončení představení měly děti možnost prolistovat knihu, ze které příběh pochází. Pomocí skládačky vzpomínaly na jednotlivé fáze vývoje motýla. Děti si také zahrály bylinkové pexeso, kdy pomocí čichu rozeznávaly různé druhy bylin. Knihadýlko podporuje lásku ke knížkám i k sobě samým a my se už teď těšíme na další návštěvu paní Fenyklové.

Fotky zde: https://photos.app.goo.gl/9WkFV9DJLBiq28Tx7