Konzultační hodiny 2022 / 2023

Každý den ráno při příchodu dětí do MŠ do 8:00. Také ve středy od 14:00 do 16:00.


Každý den ráno před vyučováním, 7:35 – 7:55. Také ve středy od 14:00 do 16:00.


ŠD

V pátky od 11:00 do 11:45, nebo ve středy od 16:00 do 16:30.


Ředitelka školy

Pondělky od 8:00 do 14:00.