Školská rada

Mgr. Diana Valentová – zástupce pedagogů
Eva Stone – zástupce rodičů
Bc. Karel Kovařík – zástupce Obce Lovčice