Májové setkání seniorů

Vyšlo slunce zpoza deštivých mraků a my jsme přivítali naše prarodiče, ale i rodiče, tety, kamarády v tělocvičně školy na historicky druhém májovém setkání seniorů. Spousta diváků, tréma a napětí. O úvodní píseň „Maminky“ se postaraly úplně všechny děti – ze školky i ze školy, a hlasy to byly náramné.
Pak už šlo vystoupení podle věku. Nejdříve nejmenší děti jako myšky, pak starší děti se svým zahradnickým pásmem. V přírodě zůstali i žáci 2. a 3. ročníku, ti se ale se svým pásmem vydali k rybníku a doprovodili ho krásnými ilustracemi. V poslední části se představili žáci 4. a 5. ročníku se svou exkurzí do historie – hudebně dramatické pásmo na téma pravěk a ze života Karla IV. – kterak budoval Prahu středověkou.
Po závěrečném poděkování a přání ředitelky školy ještě zazpívali všichni žáci školy píseň Kdyby prase mělo křídla :-). 
Na seniory čekala pozvánka do školní jídelny, kde jim paní kuchařky nachystaly občerstvení – jednohubky, koláčky, zákusek a kávičku. 
Věříme, že se celé odpoledne líbilo a že se příští rok zase uvidíme v máji.
Závěrem poděkování vystupujícím, vyučujícím za přípravu programu a provozním zaměstnancům za občerstvení.

Fotky: https://photos.app.goo.gl/KjhNReJTEBtrWwmW6