Matematika

Ahoj děti!

Zdravím z ředitelny, z tiché a opuštěné školy. Dle předpovědi počasí se nám ochladí, ven nás to tak nepotáhne, tak můžeme pomalu začít přitvrtzovat ve výuce. Doufám, že už máte všichni splněny úkoly zadané minulý týden. O víkendu Vám nachystám další práci do PS, ale před tím Vám posílám odkaz pro opakování matematiky. Páťáci si najdou na odkazu okýnka s číslicí 51 – 54, kde si v krátkých asi 5timinutových videích zopakují, co jsme se naučili o desetinných číslech, pan Tužka to vysvětluje úplně od začátku, takže kdo zapomněl, může si připomenout, abychom v pondělí na něj navázali v PS.

http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/

 

A máme tu něco i pro tři kamarády ze 4. ročníku – vy se podíváte na odkaz http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-2-dil/

a to na okýnka s číslem 10 – magické čterce a dále pak 11 – 15, kde máme opakování pamětného +/- do 100.000. Opět jsou videa asi na 5 minutek, můžete si je zastavovat, počítat sami a pak s panem Tužkou kontrolovat.

 

Když si nad číslováním stran kliknete na obsah učebnic, můžete si vybrat jakoukoliv kapitolku a sami dle své chuti zopakovat – třeba převody jednotek. 

Na tomto odkazu se dostanete na všechny učebnice matematiky a jejich videa, takže se můžete kouknout i do jiných dílů, třeba i do geometrie. Rozhodně s těmito videi budeme asi pracovat do doby než se zase uvidíme.

http://www.matyskova-matematika.cz/vyukova-videa/ 

 

Český jazyk budu zatím ráda, když budete procvičovat čtením svých knih, protože i koukáním do textu se dá pravopis dostat do hlaviček, takže trénujte čtenářské dovednosti, zkuste si u odstavců vyvodit klíčové slovo, ve dvou větách určit slovní druhy, pády, rody, vzory podstatných (páťáci i přídavnách jmen), osobu, číslo, čas a způsob u sloves. Zamýšlejte se, proč autor textu napsal po obojetné souhlásce měkké či tvrdé i/y, proč má podstatné jméno zrovna to tvrdé y na konci slova… Zkuste si během čtení  vybavit všechny poučky a pravidla, která jsme se od 2. ročníku naučili.

 

A na závěr přidám něco k pohybu. V příloze najdete tělocvik s abecedou. Ideální by bylo, pokud máte tiskárnu, list vytisknout, plesknout na ledničku a zacvičit si 3x týdně celá rodina. Aspoň bude bžunda!

Moc se na Vás těším. Pan učitel slibuje, že vykoumá nějaké učení přes video, tak bych Vás mohla aspoň vidět. 

Papá

p. uč. Denisa.