ZŠ a MŠ, Lovčice

O nás

Jsme úplnou malotřídkou, tzn. že máme 1. – 5. ročník.

Můžeme se pyšnit učiteli vyškolenými v alternativních vyučovacích metodách:

Vyučujeme čtení a psaní metodikou Sfumato(R). Více se o ní dozvíte zde: http://www.sfumato.cz/.

Matematiku vyučujeme také podle metody prof. Hejného. Více informací o této metodě výuky matematiky naleznete zde: http://www.h-mat.cz/.

Angličtinu kreativně vyučuje učitel se státní zkouškou z AJ, využívá hojně výuku s tablety a interaktivní tabulí. Poznáváme kamarády z jiných zemí „videorozhovory“ v angličtině.

Starší děti (4. a 5. ročník) si v hodinách prvouky hrají na malé vědce a bádají. Prvouku vyučujeme podle metodiky badatelsky orientovaného vyučování. Více informací zde: http://badatele.cz/cz. Dále jsme zapojeni do mezinárodního programu Globe, pozorujeme svět kolem nás, měříme a výsledky posíláme do databáze NASA! Více se o programu Globe dozvíte zde: http://globe-czech.cz/cz.

Věříme však, že praktické a tvořivé předměty jsou velmi důležité. Výtvarná výchova je u nás na vysoké úrovni, o čemž svědčí i naše účast na výstavách Ždánický plenér. Zavádíme i základy technické výchovy, kde si děti osahají kladívka, pilky a nebozízky.

Aktivně se účastníme mezinárodních projektů eTwinning. Máme partnery v dalších evropských zemích, jako je Estonsko, Portugalsko, Itálie a další). Naši žáci se tak dozvídají o životě v cizích zemích.

Naši učitelé neustále pracují na svém odborném rozvoji. Studují angličtinu (kurzy na ostrově Malta a ve skotském Edinburghu), sledují, co jinde dělají lépe a co bychom mohli přebrat i my (stínování ve Finsku), učí se, jak vytvářet kvalitní projekty mezinárodní spolupráce (kurz How to make your school more international v Portugalsku). To vše díky programu EU Erasmus +.

Žáci mohou pracovat a vzdělávat se v prostředí MOODLE na počítačích i doma.

Máme školní zahradu s certifikátem Přírodní zahrada a Ukázková zahrada (chovali jsme i ovce, chystáme se na slepice), kde trávíme spoustu času.

Dětem nabízíme desítku kroužků. Zřizovatel zcela dotuje pracovní i vyučovací pomůcky žáků (děti neplatí výtvarné pomůcky ani pracovní sešity), žáci 1. ročníku dostávají od zřizovatele 500,- Kč na pomůcky do školy a dalších 500,- Kč jejich rodiče jako příspěvek na aktovku ….a spousta dalších. Přijďte se podívat, jste kdykoliv vítáni.