ZŠ a MŠ, Lovčice

Zahrada

Proč zahrada u školy?

Je dobře známo, že okolní prostředí má na člověka značný vliv, zvláště v předškolním a raném školním věku, kdy se formují základy osobnosti. Péče o zahradu a práce na záhoncích dětem umožňuje, aby se na vytváření svého prostředí samy podílely. Školní zahrada také poskytuje vynikající příležitost k pozorování přírody, k relaxaci, děti mohou provádět pěstitelské práce – seznámí se s květinami, semeny, sazenicemi…

Jak zahrada vypadá?
Zahrada je rozdělena na několik částí:
1. část vstupní – relaxační

U vstupu do zahrady nás přivítá malá zvonice, která slouží jen tak k zazvonění pro radost nebo na svolávání dětí. U ní je umístěna ZENová zahrádka, kterou udržují, zdobí ornamenty a kameny jak děti, tak i učitelky. Relaxační část zahrady působí velmi přívětivě. Kromě zelených porostů je v ní umístěn srub se zabudovaným zahradním krbem (zde je třeba ještě dokončit vnitřní interiér – podlahy, dveře a okno), dále je tu brouzdalište s mlhovištem a kolem něho dřevěné osazení, které používáme k sezení, když si povídáme.
Vedle srubu je lesík. Tady mají děti tiché zákoutí pro svoje hry, nechybí tu ani krmítko a ptačí budka. Střecha srubu, zvonice i vstupní brány jsou pokryty šindelem.
Pergola porostlá zelení sloužila přes léto k posezení a k různým aktivitám – dnes je již odstraněna. Zahradní jezírko se skalkou skýtá možnost celoročního pozorování živočichu ve vodě a v okolí. V této části zahrady najdeme i bylinkovou spirálu. Z bylin, které tu děti poznávají a sbírají, vaříme čaj.

2. část rekreačně – sportovní

Zde najdeme lesní kout se vzrostlejšími stromy, především listnatými. Děti se je učí poznávat a také je využívají ke šplhání a houpání na laně. Vykácený sad byl nahrazen novým, kde jsou zastoupeny základní ovocné stromy. Děti na nich celoročne sledují změny, mají také možnost sledovat a zapojit se při jejich ošetřování. Pozorují, jak stromy rostou a sílí, co všechno potřebují. Sklizeň ovoce je vždy konzumována přímo na školní zahradě, kdy starší školáci i malé děti sbírají ovoce na zemi, nosí je učitelkám a ty je zrovna omývají, krájejí a děti papají a papají….
Hojně využívané je ohniště s posezením. Děti tu přes léto táboří a mohou tak pozorovat život na zahradě i v noci. V r. 2008 jsme dokoupili masivní sestavy z recyklovaného plastu – stoly a lavice, jeden z rodičů vyrobil venkovní tabuli, takže na zahradě probíhá také výuka žáků ZŠ ve „venkovní třídě“.
Umělý svah využíváme v zimě i v létě. Zatím se nestalo, že by za celou zimu nebyl sníh. Ať je jakékoliv roční období, využívá se hřiště, které je propojeno s jízdní dráhou se zpevněným povrchem, která vede po celém obvodu zahrady. Slouží jak pro jízdu na kolech, kolobežkách, tříkolkách, či kolečkových bruslích, tak i ke sportovním hrám.
Část plochy je vyčleněna pro školní pěstitelskou zahrádku, kde pěstujeme květiny a
zeleninu. Kolem zahrady je vysázený živý plot – habry, duby, smrky, buky. Velkou oblibu si u dětí získala vrbová chaloupka. Pro uspokojování stálé potřeby pohybu u dětí je na zahradě instalována dřevená sestava – průlezky, šplhadla, hrazda, houpačka. Tato část zahrady pokračuje za roh budovy, kde mají děti zastíněné pískovište, zahradní domek se zelenou střechou, skluzavkz a houpačku. Je zde také skalka.
Přes léto je zde instalovaný malý bazén. Pod okny ředitelny je pak další zákoutí – rovná plocha a na ní stůl na stolní tenis, který hrají především žáci ZŠ.

Celoroční využití zahrady
Po celý rok je zahrada téměř každodenně využívána dětmi z mateřské i ze základní školy, o velké přestávce chodí děti ze základní školy s učitelkami na zahradu a velmi aktivně se zde zrelaxují. Odpoledne zahradu využívá školní družina.
Kromě běžných činností, které nám umožňuje vybavení a prostory zahrady, pořádáme spoustu dalších akcí. Mnohých se účastní děti i s rodiči. Namátkou uvádím: táboráky, grilování, noc ve škole (starší děti na zahradě), sportovní olympiády, vzdělávací programy… a již samozřejmostí je podzimní mlsání na zahradě, které je každoročně přizpůsobováno nějakému zahradnímu tématu – Vyrostla nám mrkev, Jablíčkový den, Jak chutná podzim, Dýňové tvoření… apod.

Přijďte se k nám podívat, jste zváni!


Projekt „Další desetiletka v naší přírodní zahradě“ je spolufinancován SFŽP a obcí Lovčice.