Tradice, ekologie a otevřenost
Rok na vsi žije rytmem místních tradic - a my také.
Tradice, ekologie a otevřenost
Zahrada je naší velkou pýchou.
Tradice, ekologie a otevřenost
Čtení vyučujeme metodou Sfumato. Matematiku metodou profesora Hejného.
Tradice, ekologie a otevřenost
Badatelsky orientované vyučování. Mezinárodní program Globe.
Tradice, ekologie a otevřenost
Nebráníme se novým technologiím.
Tradice, ekologie a otevřenost
Ale pracujeme i s tradičním nářadím.
Tradice, ekologie a otevřenost
Rozvíjíme se - i účastí v mezinárodních programech Erasmus +.

KALENDÁŘ AKCÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO NEJBLIŽŠÍ DOBU

1. března – od 9:00 hod. MASOPUSTNÍ OBCHŮZKA OBCÍ – dětem, prosíme, připravte kostým použitelný venku 5. března – informační schůzka pro rodiče týkající se rekonstrukce školní zahrady 6. března – výjezd do kina v Kyjově, představení Bob a Bobek,…
Číst více

Třídní plán

Třídní plán: MASOPUSTNÍ VESELÍ Dílčí cíle: rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny vytváření základů aktivních postojů ke světu,…
Číst více

Tradiční „English breakfast“

Tak nám po Fašaňku zbyly šrůtky slaniny, tož jsme si jako každý rok uklohnili anglickou snídani. A recept? Cut the bacon into small bits or big lumps, fry it in a saucepan, break the eggs in the saucepan, slice the…
Číst více

Školní volby 2019

V rámci naší účasti v projektu Demokracie v nás jsme uspořádali již tradiční školní volby do obecního zastupitelstva. Žáci a žákyně ze čtvrtého a pátého ročníku vytvořili své politické strany, zamysleli se nad tím, jak by se dal život u…
Číst více

Třídní schůzka – výcuc

„Výcuc“ z třídní schůzky Dne 5. 3. se konala třídní schůzka rodičů, kde byli seznámeni s akcemi do konce školního roku, projednávali jsme používání mobilů během přestávek a nejdůležitějším bodem byla školní zahrada. Zde jsou krátké informace. Dne 29. 3. začíná plavecká…
Číst více

Fašaňkový průvod

Tak už je tu masopust. Sbohem řízky a pečená kolena. Od teď až do Velikonoc už jen samé zelí, brambory a brokolice. Ale rozloučení s masem jsme si užili. Barevné masky, zpěv, smích, Lenčina harmonika. A pohoštění! Moc děkujeme všem…
Číst více

Zimní radovánky v MŠ

Nahlédněte do okénka zimních radovánek v mateřské školce. Fotky zde: https://photos.app.goo.gl/gkUSx3WoahE4N6SXA