Pondělí 30. 3. 2020

Dobré poledne všem mým školním andílkům.

Hlásím se Vám z ředitelny – tentokrát už ne tak tiché školy, protože se mnou byly paní uklízečky, paní učitelky ze školky, které se podílejí na rekonstrukci lehárny. 🙂 Aspoň tu nejsem tak sama.

Tak jaký byl víkend – potažmo celý týden? Já jsem kromě práce ve škole zvládla umýt okna, vyměnit firhaňky, další práci na naší zahradě – vysadila saláty do pidipařeniště, které jsem si vyrobila z bedýnek, v sobotu jsem se byla projít do „Žlíbku“ ( víte, kde je v Lovčicích Žlíbek?), tam jsem se inspirovala pro pracovní činnosti na tento týden a v neděli jsem zase byla v rybníku! Voda stále 6 st. C, už jsem vydržela asi tak tři nádechy. Mno a tak… nic moc se stále nedá dělat…. Je mi smutno…

Ale smutek je nejlépe zahnat prací! Takže nachystám úkoly na tento týden. Po zpětných vazbách  některých rodičů jsem pro páťáky vymyslela do ČJ skvělou věc! Objednala jsem Vám nové pracovní sešity – Pravopisníčky, kde je veškeré pravopisné učivo od vyjmenovaných slov, přes vzory podstatných jmen, koncovky sloves, přídavná jména až po naše současné učivo na předložky a předpony. Takže tento týden budeme dodělávat nějaká cvičení v PS a až Pravopisníčky přijdou, roznesu Vám je domů a budete moci – bez výrazné podpory rodičů úplně sami procvičovat, co jsme se do 5. ročníku naučili z gramatiky jazyka českého.

Takže, co Vás čeká tento týden:

 

4. ročník:

ČJ: SLOVESA v učebnici na straně 75 – 78, kouzelník nám v oranžové bublině vždycky říká nějakou poučku, bylo by dobré se nad ní zamyslet. Pozor u složených slovesných tvarů – musejí se skládat ze dvou sloves (budu uklízet), nikoliv ze zvratného zájmene a slovesa (uklidím si). Všechny strany ústně probrat a písemně do sešitu 75/cv.6, 77/cv.4, 78/cv.5. V červeném PS str. 44 – 45 a v Pravopisníčku 16, 18.

MA: Doděláme pamětné dělení – práce s nulami, jejichž počet se při dělení odčítá, pak PŘESKOČÍME písemné dělení a skočíme na práci se závorkami. Písemné dělení – až se oteplní, tak Vás osobně naučím u nás na dvorku. S tím rodiče zatěžovat nebudeme. Já myslím, že když budete chodit po jednom a v roušce, tak to zvládneme. 🙂

Takže se podíváme na námořní obry v učebnici 70 ústně, 71/cv. 5,6,7 příklady do sešitu. PS A: 55/cv. 1,2,3 PS B: 23 dokončit.

Pak se vrhneme na lidové kroje a náš region Slovácka. V učebnici str. 73 si přečtěte text a důležité poučky, které jsou na nástěnce se špendlíkem. Pak cv.1,2 pouze příklady do sešitu, 74 opět pročíst a pak cvičení ústně a cv. 7 pouze příklady do sešitu. Slovní úlohy vymýšlejte ústně. PS A: str. 58, PS B: 25/cv. 1,2,3.

 

5. ročník:

ČJ: popojedem o kousek dál ve stavbě slova – předložky s/z. Připomínám, že předložky jsou slovní druhy č. 7 a píší se zvlášť. Gramatika velmi jednoduchá, určím si pád podstatného jméne, s nímž se předložka pojí, např. z ruky – to je 2. pád (z koho čeho? z ruky), musím psát Z. V případě s mamkou (s kým čím? s mamkou) je 7. pád a musím psát S. A v tom případě není, co řešit. Přečtěte si zajímavý text, ústně doplňte cvičení a prosím cv. 5 písemně do sešitu. Cv. 7 byste mohli zajít navštívit nebo zatelefonovat prarodičům a pokecat o vynálezech. Strana 74 bude možná trošku náročnější: Přípony – to je ta část slova, která je PŘIPOJENÁ na konci za kořenem. Přečtěte si text – e-mail od Elišky a na základě pouček v červených rámečcích odpovědět ústně na cvičení. Opět požádám o cv. 5 písemně do sešitu. Jen připomenu ke gramatice, že -nn- se píše v PŘÍDAVNÝCH JMÉNECH, takže ve slově viník (ta osoba, která něco zavinila, nepíši vinník! Zatímco pachatel byl (jaký?) nevinný. U přídavných jmen odvozených od zvířat se -nn- nepíše (sloní, vraní…) Mno a jdeme to všechno procvičit. PS 41 celou, 43/cv.16,18,19, str. 45/cv. 25, 26, 28, str. 46/cv. 30,32. Ve čtvrtek otevřete učebnici až na str. 90! Čeká Vás tam HOBIT! opakování učiva ze 3. ročníku. Přečtěte si kouzelníkovy poučky, text a odpovězte na otázky. Do sešitu pak písemně cv.3 a 6.

MA: V sobotu jsme oslavili výročí narození J.A.Komenského a Den učitelů – čímž moc děkuji Atěnce za přání a stejné téma nás čeká i v uč. na str. 69-69. Do sešitu jen s pomocnými příklady a odpovědí zkuste vyřešit slovní úlohu. Jen malá nápověda 25 x 4 = 100. 2,5 x 4 = 10 (abyste věděli, co je to 2,5krát rychlejší). PS A 66, PS B: 24. Další učivo bude geometrie – osová souměrnost, budeme rýsovat do sešitu plánek zámku i se zahradou. Uč. str. 70 – 71. Nejdříve si ale zopakujeme učivo – je v učebnici v těch okrových rámečcích.  doporučuji číst po částech, ne celý text najednou. Nejdříve zámek, pak o zahradě, kde je kašna …. Budu moc ráda, když pak zahradu vybarvíte zeleně, kašnu modře a zámek třeba žlutou. To bude krása! Procvičení v PS A 67, PS B: str. 24.

Početníček str. 34.

 

Slovo rodičům:

Vážení rodiče, velmi Vám děkuji za podporu a pomoc dětem se všemi úkoly. Chtěla bych Vás jen upozornit, že v naší škole výuka probíhá na dvě fáze mezi dva ročníky, takže si vysvětlíme nové učivo, uděláme vzorové příklady, v PS přečteme zadání, zda mu děti rozumí a pak pracují SAMOSTATNĚ, protože já se v tu chvíli věnuji jinému ročníku. Takže si myslím, že není nutné sedět s dětmi u cvičení. Co se týče pracovních sešitů opravdu stačí projít zadání, ujistit se, že mu rozumí a celou stranu mohou pracovat samostatně. Už jsou dost velcí. 

Dále bych Vás chtěla požádat o zpětnou vazbu, zda je učiva málo nebo moc, zda máte možnost práce u PC, připojení k internetu, tiskárnu (i když já nedávám pracovní listy k tisku) a pár vět, jak to zvládáte – Vy i Vaše děti. Pokud by byl nějaký problém, určitě mi nebude dělat problém osobně doučit, procvičit. Doufám, že tento týden máme poslední ochlazení a od příštího týdne  zahradní učebna u nás doma na dvoře je Vašim dětem k dispozici. Mail i telefon na mě máte. Ještě k úkolům z Vv, úplně nejlepší bude, když budete mít možnost posílat fotky na whatsApp, protože se mi fotky automaticky ukládají na Google fotky a já je mohu vkládat do alba, které chci dát na web. Pokud tuto aplikaci v mobilu nemáte, posílejte na mail, já si je „přetáhnu“. A to nejdůležitější na závěr.

Když něco nepůjde, tak se z toho nepoposunem, až se uvidíme, tak se s dětmi doučím. Žádný stres, na ten je Korona háklivý. Vše v pohodě a s úsměvem. Děti mají před sebou ještě aspoň 8 let ve školních lavicích a tyto 2 měsíce hravě doženou… Moc Vám děkuji za spolupráci.

Uč. Denisa.