Roční plán na školní rok 2019/2020

ZÁŘÍ, ŘÍJEN:

 • Zahájení celoročního projektu VODA JE ŽIVOT
 • Třídní schůzka
 • Sportovní klání tří škol – tentokrát v Lovčicích – středa 11. 9.
 • Zahradní slavnost – ochutnávka našich zahrad, letos jsou to OŘECHY – pátek 13. 9.
 • Celonárodní projekt Komenský 2020 – výukový program ZŠ 19. 9.

pro starší žáky, mladší Buďme kamarádi

 • Druhý pokus o výsadbu stromu před školou, tentokrát strom

sv. Václava 27. 9.

 • Vernisáž Ždánického plenéru – Seidlova vila Ždánice
 • Hledáme Helenku, draci ji zajali! Čištění studánky a pouštění draků 3. 10. výšlap do přírody
 • Lazy Goat – anglické divadlo Kyjov, pondělí 14. 10. (3. – 5. roč.)
 • Podzimní prázdniny 29. – 30. 10.

LISTOPAD, PROSINEC:

 • Svatomartinská snídaně 11. 11., večerní lampionový průvod
 • Vánoční jarmark ve spolupráci s obcí Lovčice 30. 11. vystoupení, stánek, cukrovíčko, výrobky žáků
 • Mikulášský projektový den 5. 12.
 • Vánoční výlet do UH – program Čekání na spasitele aneb advent na Slovácku
 • Zpívání v kostele a Vánoční besídka 20. 12.

LEDEN, ÚNOR:

 • Bruslení na rybníku nebo na kluzišti v Kyjově
 • Třídní schůzky
 • Pololetní prázdniny v pátek 31. 1. 2020
 • Dětský karneval 9. 2. v KD
 • Ostatky – dětský průvod obcí (pravděpodobně 14. 2.)
 • Jarní prázdniny 17. – 23. 2.
 • Kurz grafomotoriky pro předškolní děti MŠ

BŘEZEN, DUBEN:

 • Vlajka pro Tibet
 • Zahájení plavecké výuky v Bzenci 2. a 3. ročník od 3. 4.
 • Den Země – 22. 4.
 • Zápis do ZŠ 29. 4. od 14.00 h

KVĚTEN, ČERVEN:

 • Hrajeme si na školu – příprava předškoláků
 • Den matek v MŠ
 • Třídní schůzka
 • Vlastivědná exkurze žáků 4. a 5. roč. do Prahy
 • Zápis do MŠ
 • Školní výlet – 1. návrh je Kroměříž (přidáte jiný návrh?)
 • Divadlo Barka Brno divadelní představení žáci ZŠ
 • Den otců v MŠ – spíme na zahradě
 • Výlet MŠ – budeme hlasovat
 • Výšlap školáků do našich luhů a hájů
 • Noc ve škole – spíme na zahradě
 • Koupání na koupališti ve Ždánicích
 • Ukončení školního roku v úterý 30. 6.

Plán byl schválen a poradě pdg a provozních zaměstnanců dne 28. 8. 2019

Mgr. Denisa Dušíková

ředitelka školy