ZŠ a MŠ, Lovčice

Denní režim

Organizace vyučovacího dne

Budovu otvírá školnice v 7.40 hod. (děti nebudou vpuštěny dříve!), zavírá vychovatelka v 16.00 hod, přip. vedoucí kroužků

První vyučovací hodina začíná v 8.00 hod, přestávky jsou desetiminutové, po 2. a 4. vyuč. hodině je 25 min

Přehled vyučovacích hodin a přestávek

1. hod   8.00 – 8.45

2. hod   8.55 – 9.40

3. hod    10.05  – 10.50

4. hod   11.00 – 11.45

Oběd – 1. sk. 11.45 / 2. sk. 12.00

5. hod  12.15 – 13.00

6. hod  13.10 – 13.55

Po ukončení výuky si žáci uklidí své místo, jdou na oběd (do šatny), žáci navštěvující ŠD jdou do třídy ŠD