ZŠ a MŠ, Lovčice

Erasmus+

Projekt ve školním roce 2017/2018

Erasmus+ KA1: Šance pro naši malotřídní školu II – CLIL a outdoorové vyučování

V rámci tohoto projektu se dvě učitelky (Diana Valentová a Denisa Dušíková) zúčastnily metodického kurzu pro výuku metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning). Tuto metodu využívají pro posílení výuky anglického jazyka, a to prostřednictvím jazykových bloků v předmětech typu výchova: výtvarná výchova, tělesná výchova a pracovní činnosti.

Jeden učitel (Michal Dušík) absolvoval metodický kurz zaměřený na tzv. „outdoorové vyučování“, tedy vyučování venku, mimo třídu s důrazem na badatelskou a praktickou činnost. Nově nabyté poznatky a zkušenosti využije ve čtvrtém a pátém ročníku, a to v předmětech Člověk a jeho svět a Anglický jazyk.

Projekt byl financován z programu Erasmus+ Evropské Unie.

 

 

 

 

Projekt ve školním roce 2016/2017

Erasmus+ KA1: Šance pro naši malotřídní školu – vyučování v angličtině a projektová spolupráce se školami v EU

V rámci tohoto projektu se 2 učitelky zúčastnily kurzu anglického jazyka ve skotském Edinburghu. Své znalosti využijí pro aplikaci metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) v předmětech typu výchova.

Jeden vyučující se zúčastnil kurzu projektového řízení. Naší snahou je stát se školou aktivně se účastnící projektů mezinárodní spolupráce.

Zde naleznete dodatky ŠVP vytvořené jako výstupy projektu:

Plán internacionalizace: definuje obecné cíle školy v oblasti posilování mezinárodního rozměru výuky.

EMO – Evropská a mezinárodní orientace: popisuje jednotlivé činnosti posilující mezinárodní rozměr výuky, vymezuje jejich obsah, očekávané výstupy a propojení s jednotlivými předměty.

CLIL: popisuje způsob a rozsah nasazení metody CLIL v předmětech typu výchova. Zjednodušeně lze říci, že nám jde o to, dostat výuku angličtiny i do výtvarné, pracovní a tělesné výchovy.

Projekt byl financován z programu Erasmus+ Evropské Unie.

Dodatek 6 Plán internacionalizace

Dodatek 7 EMO

Dodatek 8 CLIL