ZŠ a MŠ, Lovčice

Erasmus+

Projekt ve školním roce 2019/2020

Erasmus+ KA1: Angličtina pro nejmenší a Otevřená škola

Tento projekt má dva cíle: 1. budovat pedagogické kapacity pro výuku anglického jazyka metodou CLIL a pro rozšíření výuky anglického jazyka i do mateřské školy, a 2. zlepšit komunikační a vyjednávací schopnosti ředitelky školy.

V rámci tohoto projektu absolvoval učitel Michal Dušík metodický kurz zaměřený na výuku angličtiny pro nejmenší: děti ve školce a v první a druhé třídě základní školy. Učitelka Diana Valentová absolvovala pokročilý metodický kurz pro CLIL. Ředitelka školy Denisa Dušíková absolvovala kurz zaměřený na profesionální komunikaci.

Všichni učitelé tentokrát vycestovali na Maltu.

Projekt ve školním roce 2017/2018

Erasmus+ KA1: Šance pro naši malotřídní školu II – CLIL a outdoorové vyučování

V rámci tohoto projektu se dvě učitelky (Diana Valentová a Denisa Dušíková) zúčastnily metodického kurzu pro výuku metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning). Tuto metodu využívají pro posílení výuky anglického jazyka, a to prostřednictvím jazykových bloků v předmětech typu výchova: výtvarná výchova, tělesná výchova a pracovní činnosti.

Jeden učitel (Michal Dušík) absolvoval metodický kurz zaměřený na tzv. „outdoorové vyučování“, tedy vyučování venku, mimo třídu s důrazem na badatelskou a praktickou činnost. Nově nabyté poznatky a zkušenosti využije ve čtvrtém a pátém ročníku, a to v předmětech Člověk a jeho svět a Anglický jazyk.

Projekt byl financován z programu Erasmus+ Evropské Unie.

Projekt ve školním roce 2016/2017

Erasmus+ KA1: Šance pro naši malotřídní školu – vyučování v angličtině a projektová spolupráce se školami v EU

V rámci tohoto projektu se 2 učitelky zúčastnily kurzu anglického jazyka ve skotském Edinburghu. Své znalosti využijí pro aplikaci metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) v předmětech typu výchova.

Jeden vyučující se zúčastnil kurzu projektového řízení. Naší snahou je stát se školou aktivně se účastnící projektů mezinárodní spolupráce.

Zde naleznete dodatky ŠVP vytvořené jako výstupy projektu:

Plán internacionalizace: definuje obecné cíle školy v oblasti posilování mezinárodního rozměru výuky.

EMO – Evropská a mezinárodní orientace: popisuje jednotlivé činnosti posilující mezinárodní rozměr výuky, vymezuje jejich obsah, očekávané výstupy a propojení s jednotlivými předměty.

CLIL: popisuje způsob a rozsah nasazení metody CLIL v předmětech typu výchova. Zjednodušeně lze říci, že nám jde o to, dostat výuku angličtiny i do výtvarné, pracovní a tělesné výchovy.

Projekt byl financován z programu Erasmus+ Evropské Unie.

Dodatek 6 Plán internacionalizace

Dodatek 7 EMO

Dodatek 8 CLIL