Šablony

Šablony III

Šablony II

Jsme zapojeni do projektu ZŠ a MŠ Lovčice, Šablony II.

14380 ZŠ a MŠ Lovčice Šablony II publicita projektu


Šablony

Jsme zapojeni do projektu operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo výzvy 02/16/022 pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001516.