ZŠ a MŠ, Lovčice

Třídy ZŠ

I. třída (1. a 2. ročník)

Třídní učitelka – Mgr. Diana Valentová

II. třída (3. ročník)

Třídní učitelka – Mgr. Andrea Medřická

III. třída (4. a 5. ročník)

Třídní učitelka – Mgr. Denisa Dušíková