ZŠ a MŠ, Lovčice

Denní režim MŠ

Režim dne

7:00 – 8:00 – scházení v MŠ do 8:00 hodin

8:00 – 9:45 – spontánní hry a činnosti dětí dle vlastního zájmu a výběru dětí. Děti si hrají ve skupinkách nebo individuálně, vybírají si hračku nebo volí činnost v centrech aktivit, kde mají nabídku podle aktuálních tematických bloků realizovaných v MŠ.

9:15 – 9:45 – průběžná svačina podle potřeb dětí, před jídlem si děti pečlivě umývají ruce, samy připravují stůl, ubrus a berou si jídlo z vozíku, uklidí si po sobě tácek i hrníček, po jídle odcházejí do umývárny, pečlivě si umývají ruce. Před svačinou ještě probíhá pohybová činnost, formou her, básniček s pohybem, případně cvičení při hudbě – aerobic, zumba, taneček.

9:45 – 10:15 – v tomto čase probíhají integrované, didakticky cílené celky ve formě řízených nebo částečně řízených činností (frontální, skupinové, individuální).

10:15 – 12:15 – pobyt venku, na školní zahradě, nebo vycházky do okolí s plánovaným cílem /navazuje na týdenní a aktuální situaci/

12:15 – 12:45 – oběd, hygiena, čištění zubů, příprava na odpolední klid

12:45 – 14:00 – odpočinek, děti docházejí všechny do lehárny, kde se převlékají do prádla určeného k odpočinku, mohou odpočívat s oblíbenou hračkou, poslouchají pohádku – četba p.uč. na pokračování, nebo poslech CD s pohádkou nebo relaxační hudbou.

14:00 – 16:00 – odpolední svačina, pohybová chvilka, spontánní a řízené aktivity dětí, mají možnost pokračovat v započatých hrách, jsou jim nabízeny činnosti v rámci tematických bloků. Za příznivého počasí pobyt venku na školní zahradě, kde mají prostor pro sportovní, pěstitelské a další zájmové činnosti (pozorování přírody, tvoření, hry v pískovišti, aj.).

Postupné rozcházení dětí domů.