Testování žáků ZŠ

Vážení rodiče, určitě jste z médií už zaznamenali, že po oba  budoucí listopadové pondělky (a možná i každý další) bude probíhat ve všech školách testování žáků na onemocnění Sars COV-19. Testování v naší škole proběhne stejnými AG testy jako v minulosti, ve stejném režimu – tedy všichni žáci přijdou do školy ráno s nasazenou rouškou. Žáci III. třídy přijdou v 7.20, zbylí žáci školy v 7.35 h. Rodiče mohou své děti k testování doprovodit, asistovat jim za předpokladu, že budou mít nasazen respirátor. Rodiče si mohou zajistit vlastní test dle seznamu testů (stejně jako loni).

Pokud test odhalí pozitivní výsledek, rodiče budou neprodleně informováni, dítě si musí odvést a kontaktovat svého pediatra.

Žáci, kteří nebudou testování, budou muset mít nasazenou roušku po celou dobu vyučování.

Pokud se rozhodnete si nechat své dítě doma, upozorňujeme, že v tomto případě škola neposkytuje distanční výuku, rodiče jsou zodpovědní za vzdělávání svých dětí, a ty budou docházet do školy jen za účelem přezkoušení.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.

Mgr. Denisa Dušíková, ředitelka školy.