Třídní plán MŠ – červen 2020

Třídní plán:

Vesele si budeme hrát, ve školce se radovat!“

Dílčí cíle:

 • vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

Činnosti:

 • Poučení dětí o důležitosti správného mytí rukou – společný nácvik, poučení o bezpečnosti a používání desinfekce.

 • Přivítání s dětmi, rozhovory o tom, jak trávily dobu, kterou byly nuceni trávit doma, co prožily, co nového prožily s rodiči.

 • Budeme hojně využívat školní zahradu k edukačním aktivitám – pozorování změn, poslech zvuků – zpívání ptáků, zurčící voda, šumění stromů, kvákání žab, ťukání datla, strakapouda a jiných zvuků.

 • Ranní cvičení bude také probíhat na školní zahradě – podle počasí.

 • Pozorování kvetoucích květin a bylin, ovocných stromů, poznávání a pojmenování, květiny si budeme lisovat a vyrábět si společný herbář

 • Pozorování různých druhů hmyzu, používání lup na zahradě.

 • Zahradnické činnosti na školní zahradě – sázení rostlin, okopávání, zalévání, trhání plevele apod.

 • Sportovní činnosti – jízda na koloběžkách a kolech – poučení o bezpečnosti jízdy, pravidla (vždy jezdíme jen jedním směrem, přiměřenou rychlostí), vždy používáme helmu.

 • Společně oslavíme Den dětí – podle aktuální situace buď plánovaným výletem na mysliveckou chaloupku, kde si opečeme špekáček, budou nás tu čekat různé úkoly, které nám připraví místní myslivci, po obědě se přesuneme na místní dětské hřiště, kde si budou děti vyzvedávat jejich rodiče a odvádět si je domů. Nebo oslavíme jen v rámci MŠ – soutěže, úkoly a odměna na školní zahradě…vše v rámci dopoledních aktivit.

 • Četba z knih Honzíkova cesta, Děti z Bullerbynu – četba na pokračování v lehárně, kde bude umístěno méně lehátek a bude mezi nimi dostatečný rozestup

 • s předškoláky si zkontrolujeme úkoly a pracovní listy, které jsme dětem zadávaly v době volna, jestli všemu porozuměli, všechno zvládaly

 • Využívání publikace Studánky víly Rozárky – environmentální vzdělávání zaměřené k tématu voda a její potřeba pro život.

 • Práce s edukačním materiálem Luční školka – říše hmyzu zpracované v různých tématech (výtvarné zpracování, objevování, pozorování…)