Třídní plán

Třídní plán:

MASOPUSTNÍ VESELÍ

Dílčí cíle:

 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

 • vytváření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a i pohody prostředí

 • uvědomění si vlastního těla a jeho vývoje

Činnosti:

 • Motivační rozhovory – Co je to masopust? Proč se tomu tak říká? Kdy a jak se slaví? Jak ho můžeme oslavit spolu ve školce?

 • Výtvarné tvoření – koláče – práce s modelínou a semínky, cvičení jemné motoriky, rozvíjení kreativity; jitrnice ze silonek a z papíru – manipulace, jemná motorika, hudební nástroje z plechovek.

 • Shlédneme pohádku Chaloupka na vršku Jak to bylo o masopustu? Prohlédneme si pohádku v knižní podobě.

 • Připravíme si masopustní hostinu – upečeme tyčinky a plněné šneky ze slaného těsta.

 • Pohybová hra MASO-PUST – reakce na pokyn, improvizace pohybů

 • Budeme zpívat písničky: Komáři se ženili

  Kalamajka

  Pekla vdolky z bílé mouky

  Fašanek, fašanek

 • Hra na Orffovy nástroje jako doprovod písniček.

 • Básnička: Masopust, masopust, popeleční středa,

  kdo nemá kožíšek, promrzne až běda.

  Já nemám, já nemám, už se třesu mrazem,

  dejte mi slaninu, zahřeju se rázem.

 • Pohybové hry – Na medvěda (improvizace pohybu), Na hada (řazení dětí dle velikosti, vrátit se zpět na své místo, reakce na pokyn, vázaný pohyb v zástupu doprovázený básničkou).

 • Budeme poznávat tradiční masopustní masky – obrazový materiál na PC.

 • Připravíme si a rozdělíme zvířátkové čepičky na páteční obchůzku.

 • V pátek vyvrcholí týden obchůzkou obcí – po povolení panem starostou vyrazíme společně s dětmi ze školy na tradiční obchůzku v maskách a budeme zpívat, dovádět

  a veselit se.

Podtéma:


POZNÁVÁME BYLINKY, Z NICH VAŘÍME ČAJÍKY

 • Motivační pohádka Křemílek a Vochomůrka Jak vařili šípkový čaj, Jak krtek uzdravil myšku.

 • Rozhovory s dětmi – z čeho a jak se vaří čaj, co to je vlastně je, kde ho vezmeme, proč je pro nás prospěšný apod.

 • Poznávání různých druhů bylin a plodů vhodných na čaj – lipový květ, máta, heřmánek, podběl, šípek, kopřiva, aj. – dle obrázků i poznávání a rozlišování vůní.

 • Děti si mohou přinést svůj oblíbený hrníček z domova a do něj si budeme připravovat různé druhy čajů – bylinkový, ovocný, sypaný, porcovaný, pečený – prožitková výchova.

 • Poznáme přísady do čaje, aby nám ještě více chutnal a byl zdravý – med, citron, zázvor.

 • Výtvarné tvoření – hrníček z papíru – práce s nůžkami, manipulační činnosti, jemná motorika, rozvoj fantazie.

 • Tématické pracovní listy – včely, výroba medu, bylinky….

 • Vyprávění pohádky dle obrazového materiálu – Příběh Aničky a Robina, kteří bruslili, onemocněli a babička je vyléčila bylinkovým čajem – popis obrázků, prostorová orientace, dějová posloupnost.

Podtéma:


JARO PŘICHÁZÍ

 • Hra na semínka – ztvárňování pohybem (semínko v zimě spí, probouzí se jarním deštěm, vyráží klíček, stonek, lísteček, pupeny, květy se rozvijí na sluníčku)

 • Poznávání jarních květin dle obrázků, učení správných názvů, vytleskávání, poznávání začátečních písmen, hra na mimozemšťany – hláskování a poznávání

 • Poslech ptačího zpěvu na CD – poznávání dle sluchu,

 • Sluchová hra Ptáčku, ozvi se!

 • Výtvarné tvoření – pampelišky v trávě, kuřátka, ptáčci v hnízdečku.

 • Výsadba jarních květin (petrklíč, hyacint, sedmikrásky) do truhlíku – polytechnická výchova

 • Zpívání jarních písniček – Když se jaro připraví, Šel zahradník do zahrady, Na jaře čáp jede v kočáře, Jarní zpráva aj.

 • Pohybové hry – Uvíjíme věneček, Kytičková honička, Zajíček v své jamce, Louka zelená, devatero kvítí má aj.

 • Pozorování měnící se přírody na vycházkách a při pobytu venku – pučení stromů, zpěv ptáků, jarní květiny, úklid zahrádek, probouzející se hmyz – smyslová výchova.

 • Úklid zahrady – hrabání, odvoz na kompostér, stříhání bylinek, čištění záhonu.