Úkoly 26. 3. 2020

Dobrý den, posílám dnešní úkoly.

Ma

Vytiskni si pracovní list, vypracuj cv. 1, 2, 3

Čj

Číslovky – nauč se zpaměti poučku str. 76

Přečti si nahoře: Jarní prázdniny na horách str. 76 a najdi ústně číslovky.

Čtení

Otázky do sešitu:

Hřej sluníčko, hřej: 1. Kdo má udělat kolo na střeše?

Roste kvítí u potoka: 2. Které kvítí roste u potoka?

Psaní

Písanka str. 6