Úlohy 19. 3. 2020

Dobrý den,
posílám Vám dnešní úlohy a přeji Vám hodně sil a chutě k dnešní práci. Chápu, že je to náročné s dětmi, které ještě potřebují Vaši pomoc. Zkuste je třeba nechat číst zadání samy a chvíli je nechte nad úkolem přemýšlet. 
Ma:
Pracovní sešit 2. díl str. 49 cv. 2 – slovní úlohu s tabulkou
Početníček str. 58 cv. 3

Kdo chce, může si procvičit násobení zde, po rozkliknutí zvolte nejprve – Násobení 2 a potom Násobení 3
Čj:
Učebnice str. 75 cv. 1 – ústně
Učebnice str. 75 cv. 2 – Přepiš věty do sešitu a podtrhni spojky. Spojku nahraď jinou spojkou jen ústně. 
ČT:
Čítanka str. 90
otázky: 1. Kde děti mohou najít zlatý klíč?
              2. Namaluj klíč, o kterém se v příhěhu povídá.
Psaní:
Písanka 6. díl str. 5
Přeji krásný den.