VV v galeriích

Výlety do galerie.

Inspirací k tomuto projektu byla pro mě kniha Nedělní párty s Picassem, při které mě napadlo, že když už se svými dětmi chodíme do galerií jako rovnocenní partneři, dospěláci, mohla bych svou energii vrhnout na děti školní. A tak se také stalo. Domluvila jsem se s rodiči žáků 4. a 5. ročníku, že cca 1x za měsíc nebudeme mít hodiny výtvarné výchova a pracovních činností, ale místo toho pojedeme za opravdovým uměním. Žáci se budou učit koukat na obrazy, sochy, hledat v nich myšlenky umělce, dobu, která je ovlivnila, zjišťovat, jestli se jim líbí či nikoliv, jestli v nich vzbuzuje napětí, zvědavost, strach, dávné hezké vzpomínky…. Nebo prostě nic.  Pro své zkoumání jsme si vybrali Moravskou galerii v Brně. Ráno jsme do 9.20 h ve škole na vyučování a pak vyrážíme!

V únoru jsme takto navštívili Pražákův palác, kde jsme s lektorkou Míšou zjišťovali, jak se dělá galerie. Kromě toho, že jsme dům prolezli od sklepa až po půdu, sklouzli se mezi patry na klouzačce, prohlédli si obrazy a sochy, jsme se naučili nová slova jako ARTOTÉKA, OTEVŘENÝ DEPOZITÁŘ, KUSTOD, rozdíl mezi VÝSTAVOU a EXPOZICÍ… a spoustu dalších. Dokonce jsme si svou papírovou galerii ve skupinkách vyrobili. Můžete je vidět na schodišti v badatelně.

Březnový výlet byl do Místodržitelského paláce, kde jsme prošli stálou expozici a v každém sále pro nás měla lektorka Míša nachystáno povídání a úkoly k jednomu vybranému exponátu. Hned na začátku nás překvapilo zrcadlové bludiště a dřevěné sochy světců. V prvním sále na nás čekala Hlava Medúzy od P. P. Rubense. Z hrůzostrašného obrazu se nakonec vyklubala nešťastná dívka. V dalších sálech jsme se zastavili u obrovského obrazu Joži Úprky Jízda králů, psali jsme katalogovou kartu exponátu a na závěr nás čekal obraz Wilhelma Bernartzika Zasněná. Z něj jsme si dokonce udělali komiks.

Každý tento výlet končíme dvacetiminutovým rozchodem na nákup jídla k obědu na Masarykově ulici a pak zase vláčkem do Bučovic a domů. Cestou hodnotíme a zatím vždy se všem výlet líbil. Dokonce se děti ptaly, kdy přístě? J

Z mého pohledu jsou to naprosto fantastická setkání s uměním, která dětem velmi prospívají. Učí je se dívat, dívat se v širším měřítku, přemýšlet, dělat si svůj názor a taky si ho obhájit, vnímat krásno, ale taky slušně se chovat, cestovat hromadnou dopravou, mít za sebe odpovědnost. V tyto dny se toho děti naučí opravdu hodně, takže i my učitelé můžeme být nadmíru spokojeni.

Rozhodně doporučujeme jako tip na rodinné výlety! Umění prospívá všem, nejen školákům. 🙂

Všechny fotky si můžete prohlédnout na odkazu níže:

https://photos.app.goo.gl/sVn6XpUUQ8yPJtXbA