ZŠ a MŠ, Lovčice

Výsledky zápisu do 1. ročníku

zs.lovcice@centrum.cz„>

Základní škola a Mateřská škola, Lovčice,

okres Hodonín, příspěvková organizace

www.zslovcice.eu

 

                     

Výsledky zápisu do 1. ročníku na školní rok 2018/2019

 

Registrační číslo žáka

přijat – nepřijat

1

přijat

2

přijat

3

přijat

4

odklad

5

přijat

6

přijat

7

přijat

8

odklad

9

přijat

10

přijat

11

odklad

12

přijat

 

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ, Lovčice, okres Hodonín,

příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 

 

V Lovčicích dne 19. dubna 2018

 

 

                                           Mgr. Denisa Dušíková

 

zs.lovcice@centrum.cz„>