zápis do 1. roč.

Rozhodnutí o příjetí žáků

do 1. roč. ve školním roce 2017/2018

 

 

Žák č. 1

přijat – podáno odvolání

Žák č. 2

přijat

Žák č. 3

přijat

Žák č. 4

přijat

Žák č. 5

přijat

Žák č. 6

přijat – podáno odvolání

Žák č. 7

přijat

Žák č. 8

přijat

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Lovčice, okres Hodonín, příspěvková organizace rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 

Zveřejněno v Lovčicích 20. dubna 2017

 

                                                  Mgr. Denisa Dušíková

                                                        ředitelka školy.