Nejdůležitější informace

Čtvrťáci a páťáci – rozvrh videokonferencí

Protože se nám podařilo úspěšně rozjet videokonference, budeme v nich pokračovat a přidáme si jich víc! Takže čtvrťáci a páťáci:

Úterý 20. 10., 9:00 – český jazyk, středa 21. 10., 9:00 – matematika, čtvrtek 22. 10., 9:00 – český jazyk, pátek 23. 10., 9:00 – angličtina

Těšíme se na setkání. 🙂

Distanční výuka – rozvrh od 14. října do 23. října

Moc si přejeme, abychom se s dětmi setkali hned po podzimních prázdninách. Držme palce.

Do té doby budeme materiály do Učebny Google přidávat podle stávajícího rozvrhu. Budeme se snažit děti (ani rodiče) prací nezahltit. Je ale důležité, abyste každý den zkontrolovali obsah kurzů v Učebně.

Budete-li potřebovat s něčím pomoci, neváhejte se na nás obrátit. Denisa a Michal Dušíkovi a Diana Valentová budou ve škole každý den dopoledne, domluvte si s námi schůzku.

POZOR! Pro žáky čtvrtého a pátého ročníku platí i online video setkání, a to v pátek 16. 10. v 9:00 – angličtina, v pondělí 19. 10. v 9:00 – Člověk a jeho svět a v pátek 23. 10. v 9:00 – angličtina. Využijeme službu Meet v Učebně Google. Aspoň doufám 🙂


Jak na ošetřovné?

Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí týkající se ošetřovného. Třeba bude ku pomoci.


Distanční výuka od středy 14. října

V kostce: od středy 14. října do neděle 1. listopadu děti nemohou chodit do školy, ale musí se učit z domova, tedy distančně. (Toto opatření se netýká mateřské školy. Školka bude nadále fungovat normálně.)

Výukové materiály budou dostupné v Učebně Google. Pro přístup prosím použijte údaje, které vám byly dány na začátku školního roku. Sledujte také informace na webu školy. V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit. Distanční výuka je pro žáky povinná! Pokud z nějakého důvodu nemůže žák/žákyně splnit zadání v Učebně Google, jsou jeho zákonní zástupci povinni dítě omluvit.

Pokud potřebujete formulář na ošetřovné, můžete si jej vyzvednout ve škole (dopoledne), ve školce (odpoledne).

Doufejme, že se situace zlepší a od 2. listopadu již budeme zase normálně pracovat. Těšíme se, až se s dětmi zase uvidíme „naživo“. Budete-li mít potíže, jsme připraveni pomoci. Držte se!

No a tady ještě formálně, že vycházíme z USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.