Nejdůležitější informace

Prodloužení distanční výuky

Z rozhodnutí ministra školství ze dne 8. 1. 2021 se distanční výuka žáků 3. – 5. ročníku prodlužuje nově od 11. ledna až do 22.  ledna 2021. Prosím sledujte nadále aktuální informace na webu školy.

Rozvrh distanční výuky od 4. ledna 2021

Nejprve bychom rádi popřáli Vám i nám všem všechno dobré, zdraví, štěstí a veselou mysl v novém roce. Věřme, že bude lepší nežli ten předchozí. 🙂

Avšak k věci: Od 4. ledna se do školy vrací děti prvního a druhého ročníku a budou se učit podle svého běžného rozvrhu.

Žáci, kteří zůstávají doma na distanční výuce mají možnost odebírat obědy ze školní jídelny. Oběd si mohou objednat a vyzvednout ve vlastním jídlonosiči.

Zde je rozvrh videokonferencí pro žáky třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Pro vstup do videokonferencí použijte příslušný kurz v Učebně Google. (Pozor! Došlo k několika časovým změnám a třeťákům přibyla v pátek lekce angličtiny.)

O konci distanční výuky budeme informovat zde podle aktuální situace.

3. ročníkpondělí – čtvrtek: 9:00 – 10:00 (Medřická)
pátek: 9:00 – 9:30 angličtina (Dušík), 9:40 – 10:40 (Medřická)
4. ročníkpondělí: 9:00 – 10:20 Čajs (Dušík)
úterý, středa, čtvrtek: 9:00 – 9:45 (Dušíková)
pátek:  9:00 – 9:30 (Dušíková), 9:40- 10:10 angličtina (Dušík)
5. ročníkpondělí: 9:00 – 10:20 Čajs (Dušík)
úterý, středa, čtvrtek: 10:00 – 10:45 (Dušíková)
pátek:  9:40 – 10:10 (Dušíková), 10:20 – 10:50 angličtina (Dušík)

Zapůjčení počítačů a tabletů na lednovou distanční výuku

Ředitelka ZŠ a MŠ, Lovčice upozorňuje žáky 3. – 5. ročníku, že ve středu 30. prosince v 9 hod bude vydávat k zapůjčení počítače a tablety. Rodiče, kteří mají o zapůjčení počítačové techniky z důvodu distanční výuky zájem, si ji mohou ve škole v tuto dobu vyzvednout.

Dne 4. lenda se do školy vrátí pouze žáci 1. a 2. ročníku.  Žáci 3. – 5. ročníku se budou učit distančně podle podzimního rozvrhu. Detailní informace uveřejníme zde a v Učebně Google.


Ježíšek
 
     Jelikož doba vánoční je dobou splněných přání, rozhodli jsme se, že se letos staneme ježíšky a budeme také plnit přání. Jsme uzavřeni v rouškách, nemůžeme si zpívat koledy, nemůžeme mít vánoční koncert v kostele, ani školní besídku u stromečku…tak aspoň ta přání. Když si ve škole nemůžeme dávat dárky pod stromečkem, dáme je jiným. Oslovila jsem ředitele dětského domova v Hodoníně, zda by uvítali pro děti vánoční dárky formou výtvarných a hygienických potřeb. Pan ředitel byl nadšený, takže ihned lístečky rodičům, zda se připojí k vánoční sbírce pro tyto děti. Hned druhý den školáci začali nosit do školy vánoční dárky. Byli jsme překvapeni štědrostí a ochotou rodičů. Do středy jsme střádali. Ve čtvrtek jsme všechny dárky rozložili ve třídě a bleskli fotku na památku.

     Tímto mockrát děkujeme dobrým lidem za dárky, nadšení pomoci a čas, který této akci věnovali. Díky učitelům, že s dětmi pohovořili, musím vypíchnout výchovný moment této akce, který je nenahraditelný jakoukoliv učebnicí. Ne každý z nás má to štěstí, že může strávit Vánoce s mamkou a taťkou…. Žádný dárek na světě nenahradí slovo RODINA.

     Hned odpoledne jsem poslala jednu z fotek do Hodonína, jako malou ochutnávku na pondělí, kdy se osobně s panem ředitelem potkáme a předáme mu dárky. Velmi nás potěšila okamžitá odpověď i s PF 2021 a pozváním na návštěvu. Vše jsme si v pátek dopoledne s dětmi promítli, přečetli a těšíme se na lepší časy, kdy sundáme roušky, budeme si zpívat a pojedeme na výlet do Hodonína za našimi novými kamarády.
Ještě jednou díky všem, kteří se zapojili.
     Do nového roku Vám přeji za všechny zaměstnance školy a školky hlavně zdraví a těšíme se na všechny akce na zahradě, na všechna zpívání, na všechna setkání a objetí….
 
Denisa Dušíková, ředitelka školy.

P.S. Tato akce byla dobrovolnou aktivitou dobrých lidí, nikoliv příspěvkové organizace ZŠ a MŠ. 

Fotky zde: https://photos.app.goo.gl/Wh8phQrjzgYz5p626

Informace o provozu školní družiny

Vážení rodiče, vzhledem k nařízení vlády, informacím k provozu škol a školských zařízení vydaných MŠMT dne 20. 11. 2020  musí být od  25. 11. 2020 v prezenční výuce zachovány homogenní skupiny stejné jak ve třídě, tak  i ve školní družině. Proto od 30.11.2020 do odvolání zůstane spolu první a druhá třída v družině s vychovatelkou Evou Stone a žáci třetího ročníku budou využívat školní jídelnu s paní učitelkou z MŠ. Družina pro čtvrtý a pátý ročník bohužel nebude. Děkujeme za pochopení.


Opětovné zahájení prezenční výuky

Přáli jsme si, aby to bylo dříve. I tak ale přinášíme dobrou zprávu. V pondělí 30. 11. se děti opět vrátí do školy a budeme pracovat „naživo“. Moc se na Vás těšíme. Jupí!

Podrobnější informace uveřejní třídní učitelé v Učebně Google.

😃😃😃


Rozvrh online video setkání od 2. listopadu 2020 do konce distanční výuky

1. ročník individuálně, dle domluvy s Mgr. Valentovou
2. ročníkindividuálně, dle domluvy s Mgr. Valentovou
3. ročníkpondělí – pátek: 9:30 – 10:30
4. ročníkpondělí (angličtina a Čas): 9:00 – 10:20
úterý: 9:00 – 9:50
středa: 9:00 – 9:50
čtvrtek: 9:00 – 9:50
pátek:  (angličtina a Čas): 9:00 – 10:20
5. ročníkpondělí (angličtina a Čas): 9:00 – 10:20
úterý: 10:00 – 10:50
středa: 10:00 – 10:50
čtvrtek: 10:00 – 10:50
pátek:  (angličtina a Čas): 9:00 – 10:20

Čerpání ošetřovného – jak na to

Správa sociálního zabezpečení žádost o čerpání ošetřovného pro rodiče žáků „zjednodušila“. Nově je potřeba využít interaktivní portál ČSSZ. Zde je adresa: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Zde naleznete tiskovou zprávu, návody a pokyny k vyplnění formulářů.


Vzkaz z MŠMT


ROZHODNUTÍ O UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na základě zjištění Covid 19 pozitivně testovaných pracovníků v naší organizaci jsem rozhodla o uzavření provozu MŠ Lovčice ke dni 26. 10. 2020. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno KHS Brno. Všechny děti, které byly v MŠ v týdnu od 19. 10., tímto nastupují do čtrnáctidenní karantény. Nemusí podstoupit testování na Covid 19. Vybízíme ale rodiče, aby sledovali zdravotní stav dětí, které v posledním týdnu navštěvovaly MŠ, a v případě zdravotních komplikací kontaktovali pediatra, který rozhodne o dalším postupu. Pokud bude některé dítě v příštích dnech pozitivně testováno, žádáme zákonné zástupce, aby o tomto informovali vedoucí učitelku MŠ nebo ředitelku školy. Nejlépe prostřednictvím kontaktního formuláře pro omlouvání dětí na webových stránkách školy.

V Lovčicích 23. 10. 2020

Mgr. Denisa Dušíková
ředitelka školy.


Jak na ošetřovné?

Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí týkající se ošetřovného. Třeba bude ku pomoci.


Distanční výuka od středy 14. října

V kostce: od středy 14. října do neděle 1. listopadu děti nemohou chodit do školy, ale musí se učit z domova, tedy distančně. (Toto opatření se netýká mateřské školy. Školka bude nadále fungovat normálně.)

Výukové materiály budou dostupné v Učebně Google. Pro přístup prosím použijte údaje, které vám byly dány na začátku školního roku. Sledujte také informace na webu školy. V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit. Distanční výuka je pro žáky povinná! Pokud z nějakého důvodu nemůže žák/žákyně splnit zadání v Učebně Google, jsou jeho zákonní zástupci povinni dítě omluvit.

Pokud potřebujete formulář na ošetřovné, můžete si jej vyzvednout ve škole (dopoledne), ve školce (odpoledne).

Doufejme, že se situace zlepší a od 2. listopadu již budeme zase normálně pracovat. Těšíme se, až se s dětmi zase uvidíme „naživo“. Budete-li mít potíže, jsme připraveni pomoci. Držte se!

No a tady ještě formálně, že vycházíme z USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.