Nejdůležitější informace

Informace o provozu školní družiny

Vážení rodiče, vzhledem k nařízení vlády, informacím k provozu škol a školských zařízení vydaných MŠMT dne 20. 11. 2020  musí být od  25. 11. 2020 v prezenční výuce zachovány homogenní skupiny stejné jak ve třídě, tak  i ve školní družině. Proto od 30.11.2020 do odvolání zůstane spolu první a druhá třída v družině s vychovatelkou Evou Stone a žáci třetího ročníku budou využívat školní jídelnu s paní učitelkou z MŠ. Družina pro čtvrtý a pátý ročník bohužel nebude. Děkujeme za pochopení.


Opětovné zahájení prezenční výuky

Přáli jsme si, aby to bylo dříve. I tak ale přinášíme dobrou zprávu. V pondělí 30. 11. se děti opět vrátí do školy a budeme pracovat „naživo“. Moc se na Vás těšíme. Jupí!

Podrobnější informace uveřejní třídní učitelé v Učebně Google.

😃😃😃


Rozvrh online video setkání od 2. listopadu 2020 do konce distanční výuky

1. ročník individuálně, dle domluvy s Mgr. Valentovou
2. ročníkindividuálně, dle domluvy s Mgr. Valentovou
3. ročníkpondělí – pátek: 9:30 – 10:30
4. ročníkpondělí (angličtina a Čas): 9:00 – 10:20
úterý: 9:00 – 9:50
středa: 9:00 – 9:50
čtvrtek: 9:00 – 9:50
pátek:  (angličtina a Čas): 9:00 – 10:20
5. ročníkpondělí (angličtina a Čas): 9:00 – 10:20
úterý: 10:00 – 10:50
středa: 10:00 – 10:50
čtvrtek: 10:00 – 10:50
pátek:  (angličtina a Čas): 9:00 – 10:20

Čerpání ošetřovného – jak na to

Správa sociálního zabezpečení žádost o čerpání ošetřovného pro rodiče žáků „zjednodušila“. Nově je potřeba využít interaktivní portál ČSSZ. Zde je adresa: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Zde naleznete tiskovou zprávu, návody a pokyny k vyplnění formulářů.


Vzkaz z MŠMT


ROZHODNUTÍ O UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na základě zjištění Covid 19 pozitivně testovaných pracovníků v naší organizaci jsem rozhodla o uzavření provozu MŠ Lovčice ke dni 26. 10. 2020. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno KHS Brno. Všechny děti, které byly v MŠ v týdnu od 19. 10., tímto nastupují do čtrnáctidenní karantény. Nemusí podstoupit testování na Covid 19. Vybízíme ale rodiče, aby sledovali zdravotní stav dětí, které v posledním týdnu navštěvovaly MŠ, a v případě zdravotních komplikací kontaktovali pediatra, který rozhodne o dalším postupu. Pokud bude některé dítě v příštích dnech pozitivně testováno, žádáme zákonné zástupce, aby o tomto informovali vedoucí učitelku MŠ nebo ředitelku školy. Nejlépe prostřednictvím kontaktního formuláře pro omlouvání dětí na webových stránkách školy.

V Lovčicích 23. 10. 2020

Mgr. Denisa Dušíková
ředitelka školy.


Jak na ošetřovné?

Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí týkající se ošetřovného. Třeba bude ku pomoci.


Distanční výuka od středy 14. října

V kostce: od středy 14. října do neděle 1. listopadu děti nemohou chodit do školy, ale musí se učit z domova, tedy distančně. (Toto opatření se netýká mateřské školy. Školka bude nadále fungovat normálně.)

Výukové materiály budou dostupné v Učebně Google. Pro přístup prosím použijte údaje, které vám byly dány na začátku školního roku. Sledujte také informace na webu školy. V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit. Distanční výuka je pro žáky povinná! Pokud z nějakého důvodu nemůže žák/žákyně splnit zadání v Učebně Google, jsou jeho zákonní zástupci povinni dítě omluvit.

Pokud potřebujete formulář na ošetřovné, můžete si jej vyzvednout ve škole (dopoledne), ve školce (odpoledne).

Doufejme, že se situace zlepší a od 2. listopadu již budeme zase normálně pracovat. Těšíme se, až se s dětmi zase uvidíme „naživo“. Budete-li mít potíže, jsme připraveni pomoci. Držte se!

No a tady ještě formálně, že vycházíme z USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.